Ana Sayfa

Erasmus+ Gençlik Programı KA205-Gençlik Alanında Stratejik Ortaklıklar Projesi. 

Proje No: 2019-1-TR01-KA205-073529 

Proje Adı: «Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sistemine ve Sosyal Hayata Uyum Kılavuzu Projesi» (SOS)

Proje süresi: 24 ay – (12/11/2019 -31/05/2021)

Projenin Amacı: Uluslararası öğrencilerin gittikleri ülkelerin yaşam standartlarına ve eğitim şartlarına uyumunu sağlamak için rehberlik etmek.

Proje hedefleri:

1. Uluslararası öğrencilerin eğitim hayatını ve sosyal uyumu kolaylaştıracak bir mobil uygulama oluşturmak.

2. Proje faaliyetleri ve fikri çıktıları hakkında halka bilgi verecek bir web sayfası oluşturmak.

3. SOS adlı mobil uygulamanın kullanımı için bir rehber kitap hazırlamak.

4. Uluslararası öğrencilerin sorunlarını çözme konusunda yol gösterici görseller / kısa filmler üretmek.

5. Ortak STK’lar ve paydaşlarla ilgili fikri çıktıların oluşturulması ve yaygınlaştırılması için işbirliği yapmak.

6. Uluslararası öğrenci sorunları hakkında atölye çalışmaları ve bilgi güncelleme çalışmaları yaparak projenin sürdürülebilirliğini sağlamak.

7. Proje çıktıları için uluslararası yaygınlaştırma çalışmaları yapmak.

Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sistemine ve Sosyal Hayata Uyum Kılavuzu Projesinin kısaltılmış isim “SOS” dur ve Öğrenci Yazılımı (Software of Student) anlamına gelir. SOS, uluslararası öğrencilerin farklı ülkelerde daha rahat ve uyumlu bir yaşam sürmeleri için tasarlanmıştır. 

SOS Yazılım içeriği:

Bu rehberin amacı, uluslararası öğrencilere eğitim basamaklarında ve sosyal hayatlarında yardımcı olmak için bir kılavuz/mobil yazılım hazırlamaktır. Bu yazılım içeriğinde aşağıdaki konuların bulunması planlanmaktadır:

  • Uluslararası öğrencilerin yükseköğrenim için girecekleri sınavlar (SAT, YÖS vb.)
  • Burs ve yurt imkanları
  • Öğrenim izni ve öğrenim vizesi alma süreçleri
  • Eğitim şartları (sınavlar, kurallar, öğrenim yılı vb.)
  • Kültürel uyum bilgileri
  • Sosyal hayat ile ilgili bilgiler (yeme-içme, barınma, ulaşım, kıyafet, iklim, sosyal aktiviteler vb.) 

SOS projesi Türkiye, Romanya, Fransa ve Ukrayna’dan 3 üniversite ile 4 STK’yı içermektedir. Tüm proje ortakları Erasmus+ gençlik projeleri deneyimine sahiptir.

Hedef gruplar:

Uluslararası öğrenciler, uluslararası öğrenci olmak isteyenler, üniversiteler, yükseköğrenim paydaşları, yurtdışı eğitim danışmanlık kurumları, uluslararası öğrenci STK’ları ve üniversitelerin uluslararası ilişkiler departmanları,