Ortaklar

Bursa Uludağ Üniversitesi tarafından yürütülen SOS adlı projenin ortakları; Türkiye’den Ankara Student Youth Group, Polar A.Ş. ve Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (KARVAK), Romanya’dan Köstence Ovidius Üniversitesi, Fransa’dan Solution Solidarité & Inclusion, Ukrayna’dan Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda Pedagoji Devlet Üniversitesi’dir. Toplam 7 kurumun ortaklık yapısı ile oluşturulan bir konsorsiyum SOS projesini çalışmaktadır.

Bursa Uludağ Universitesi

1975 yılında Bursa Üniversitesi adıyla kurulmuş, 1982 yılında Uludağ Üniversitesi adını almıştır. Aklın ve bilimin öncülük ettiği çağdaş, demokratik, özgür düşünceli ve kişisel sorumluluk duyguları gelişmiş, toplumun inanç ve değerlerine saygılı, kültürel ve tarihi değerlerini benimsemiş, uluslararası vizyon sahibi gençler yetiştirmeyi amaç edinen üniversitede 15 Fakülte, 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 4 Enstitü, 27 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 1 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe bağlı olarak kurulan 5 bölüm bulunmaktadır.

Uludağ Üniversitesi, Türkiye’deki genç uluslararası öğrenci sayısı açısından 5. sırada yer alıyor. Üniversitenin vizyonu Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araştırmalar yapan, yenilikçiliği ve girişimciliği ile refah artışına katkı sağlayan üniversite olmaktır. Misyonu Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiştirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle iş birliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Özlüce Görükle Campus, 16059 Nilüfer/Bursa

https://www.uludag.edu.tr/english/

https://www.facebook.com/uludagunvrsty

+90 (0224) 294 0000

İrtibat Kişisi: A. Saim Kılavuz (Rektör)

Romanya Köstence Ovidius Üniversitesi (Romanya)

Köstence’de bulunan Ovidius Üniversitesi, Romanya, 1961 yılında kurulmuş ve 1990 yılında kapsamlı bir üniversiteye dönüştürülmüş bir devlet yüksek öğretim kurumudur. Dobruca ve Romanya’nın en büyük şehri olan Köstence’de yer alan üniversite, Doğu ve Batı arasında bir kültürel köprü, Avrupa Birliği’ne doğu kapısı olan ekonomik açıdan güçlü bir bölgede yer almaktadır. “Ovidius” Üniversitesi, Avrupa düzeyinde eğitim ve bilimsel araştırma yoluyla bilgiyi yaratmayı, korumayı ve yaymayı amaçlar.

Üniversite yerel topluluğa hizmet eder, ancak Avrupa sınırlarının içinde ve ötesinde tüm Karadeniz bölgesi üzerinde bir etkiye sahiptir. Üniversitenin vizyonu, yükseköğretim ve araştırma alanında bölgesel lider olarak tanınmak, Karadeniz ve ötesinden öğrencilerin akıllarında ilk tercih olmaktır.

Bulevardul Mamaia 124, Constanța 900527, Romania

http://en.univ-ovidius.ro/

+40 241 606 407

İrtibat Kişisi: Denis Ibadula (Proje Koordinatörü)

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University (Ukrayna)

Pereyaslav’daki Hryhoriy Skovoroda Üniversitesi, faaliyeti Ukrayna’nın Pereyaslav bölgesindeki derin asırlık eğitim geliştirme geleneklerine dayanan ve yerli yüksekokulun en iyi örnekleri olan bilgi toplumunun modern gereksinimlerini karşılayan modern bir bölgesel yüksek öğretim kurumudur.

23 Haziran 1986 tarihinde Kiev Devlet Pedagoji Enstitüsü’nün Peresyaslav-Khmelnytsky şubesi olarak faaliyete başlamıştır. 2002 yılında Ukrayna Bakanlar Kurulu’nun emriyle, Hryhoriy Skovoroda’nın adını taşıyan Pereyaslav-Khmelnytsky Devlet Pedagoji Üniversitesi, 2004 ve 2010 yıllarında IV akreditasyon düzeyinde akredite edilen enstitü temelinde kurulmuştur. Üniversitede 6 fakülte bulunmaktadır: Pedagoji Fakültesi, Sosyotarih fakültesi, Filoloji fakültesi, Doğa ve Teknolojik Bilimler Fakültesi, Maliye ve İktisat Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi. Üniversite, yenilikçi gelişim temelinde eğitim kalitesini ve mevcut kaynakların verimli kullanımını sağlayan yeni bilimsel, metodolojik ve örgütsel-ekonomik mekanizmaları sürekli ve ısrarla uygulamıştır.

Sukhomlyns’koho St, 30, Pereiaslav, Kyiv Oblast, Ukraine

https://uhsp.edu.ua/

https://www.facebook.com/pereiaslavuniversity/

+3845675565

İrtibat Kişisi: Oksana Kovtun (Proje Koordinatörü)

Ankara Öğrenci Gençlik Grubu (ASYG)

Ankara Öğrenci Gençlik Grubu 2017 yılında Ankara’da ikamet eden öğrenci ve çeşitli meslek dallarında çalışan gençler tarafından kurulan gayri resmi gençlik grubudur. ASYG, Türkiye genelinde proje yapmaya istekli ve deneyim sahibi gençleri Ankara’da buluşturan etkinlikler düzenlemektedir. Grup üyeleri; beden dili, mülteci ve göçmenler, kültürel ve sosyal etiketleme üzerine Erasmus+ projeleri yapmaktadır. ASYG deneyimli bir Erasmus ekibinden oluşmaktadır. Grupta AB tarafından tanınan eğitmen eğitimi sertifikasına sahip 3 eğitmen bulunmaktadır. Grup üyeleri, farklı kurum ve kuruluşların projelerine eğitmen göndererek gönüllü çalışmalar da yapmaktadır. ASYG, Yerel ve AB projeleri üzerinde çalışmaya devam etmektedir.

Gölbaşı-Ankara

https://insaniliskileri06.wixsite.com/asyg

https://twitter.com/STUDENTYOUTH06

(+90) 5394241330

İrtibat Kişisi: Hamza Erdem Çataltaş

Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (KARVAK)

Kültürlerarası Araştırma ve Dostluk Vakfı (KARVAK), 1995 yılında kurulmuş bir sivil toplum kuruluşudur. Vakıf Başta Ülkemize öğrenim görmek amacıyla gelen uluslararası öğrencilere olmak üzere tüm farklı kültürlere mensup insanlar arasında dostluk barış sevgi ortamı oluşturmak üzere kurulmuş bir gönüllü kültür kuruluşudur. Milli, tarihi ve kültürel değerlerimizin korunması için üniversiteler, enstitüler, vakıflar, dernekler ve benzeri gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak vakfın kuruluş amaçları arasındadır. KARVAK, Türkiye’ye öncelikli olarak eğitim ve diğer amaçlarla gelen uluslararası öğrencilere gönüllü hizmet vermeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kızılay, Meşrutiyet Neighbourhood, Konur Street  No: 36/15 Çankaya/Ankara

http://www.karvak.com/

 www.facebook.com/karvaksirf/

(0312) 4255009

İrtibat Kişisi: Adem Alper Adıgüzel

Polar Araştırma Teknoloji A.Ş.

Polar Araştırma Teknoloji A.Ş. 1998 yılında kurulmuş, yazılım ve donanım alanındaki AR-GE çalışmalarıyla faaliyet gösteren bir teknoloji şirketidir. Polar Teknoloji, yönetim ve güvenlik, sistemleri (ServisCELL), Filo, Akıllı Otobüs Durak Yönetimi, Araç Takip Sistemleri (PolarCELL) gibi birçok farklı alanda Bilişim teknolojileri alanında sektörel çözümlerin Türkiye’de yerleşmesi, gelişmesi ve yaygınlaşmasında öncü bir rol üstlenmiştir.

Polar Teknoloji, güçlü, dinamik yapısıyla insana yararlı ve çevre dostu sistemleriyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda hizmetlerine devam etmektedir. Polar Teknoloji, Dijital Gelecek: Yapay Zekâ temasıyla gerçekleşen 36. Ulusal Bilişim Kurultayında millî ve yerli yazılım alanında, sektörel çözümümüz Serviscell ödül almıştır. Vizyonu, bilişim teknolojileri alanında yenilikçi ve akıllı sektörel çözümlerimizle ulusal alanda öncü marka olmak ve uluslararası alanda faaliyetlerimizi artırmak; misyonu ülkemiz ekonomisine ve ihtiyaca yönelik katma değerler sağlarken, donanım ve yazılım alanında yeni teknolojiler geliştirmektir.

Çetin Emeç Boulevard, 1372 Sk. N0: 3/4, Kat 5, Çankaya/Ankara

https://www.polarteknoloji.com/

https://www.facebook.com/polararge/

+90 (312) 9990606

İrtibat Kişisi: Yusuf Diker (Proje Koordinatörü)

Solution Solidarité & Inclusion (Fransa)

Solution Solidarité & Inclusion, art 2019’da Paris’te kurulmuş kâr amacı gütmeyen bir STK’dır. Hedefleri, yoksul bölgelerden gelen insanlar ve göçmenler gibi dezavantajlı gruplara yaygın eğitim araçları sağlamak, kültürlerarası diyalog ve karşılıklı anlayış ve takdiri teşvik etmek, Avrupa’da ve AB Komisyonu tarafından finanse edilen Avrupa eğitim ve diğer eğitim faaliyetlerine aktif katılımı teşvik etmektir.

Çözüm, fırsatları daha az olan gençlere uluslararası eğitim yoluyla yeni yetkinlikler edinmeleri için Avrupa girişimlerinden yararlanma şansı vermek için adına Erasmus+ KA1 ve KA2 projesine dahil olmaktadır. Bazı Erasmus+ KA1 projeleri şunlardır; MOMS@WORK (2021), Faces (2020), EU-IN (2020), YES (2020). Bazı KA2 projeleri ise şunlardır; Solution Not Polution (2019), SOS (2019), Influencers (2019), Idea (2019). Simgesel Şiddet (2020), İnternet Bağımlılığı (2020).

Paris/France

https://www.facebook.com/Solution1985/

İrtibat Kişisi: Hadrien Fiere (Başkan)