Proje Hakkında

“Uluslararası Öğrencilerin Eğitim Sistemine ve Sosyal Hayata Uyum Rehberi” Projesinin kısaltılmış isim “SOS” dur ve Öğrenci Yazılımı (Software of Student) anlamına gelir. Uluslararası öğrencilerin daha rahat bir yaşam sürmeleri için farklı bir ülkede yaşamalarını sağlamak için tasarlanmıştır.

Projenin genel amacı, ortaklık yapısı kurulan ülkelerdeki uluslararası öğrencilere eğitim, sosyo-ekonomik ve kültürel hayat hakkında rehberlik etmektir. Bu kapsamda Türkiye- Romanya, Ukrayna ve Fransa’daki eğitim hayatı ile sosyal şartlara odaklanılmıştır. Proje çalışmaları esnasında ortak kuruluşların gönüllü çabaları ile ABD, İngiltere, Almanya ve Uzak Doğu ülkelerindeki üniversite okuma şartları ile sosyo ekonomik ve kültürel şartlar hakkında da rehberlik edilmiştir. Proje çıktısı olan SOS mobil uygulama, SOS kısa filmler ve elinizdeki bu rehber kitap Türkçe, İngilizce, Fransızca, Romence ve Ukraynaca dillerinde hazırlanmıştır. SOS mobil uygulama ile kendi ülkesi dışında okumak isteyen öğrencilere bir çok alanda yol gösterilecektir.

Projenin Amaçları

Uluslararası öğrencilerin ihtiyaç, sorun ve öneri analizlerini ortaya koymak.

İhtiyaç analizi sonuçlarına dayalı olarak uluslararası öğrencilerin eğitim hayatını ve sosyal uyumunu kolaylaştıracak bir mobil uygulama oluşturmak.

Kamuoyuna proje çalışmaları hakkında bilgi verecek ve fikri çıktıların görünürlüğünü/indirilmesini sağlayacak platformlar oluşturmak, toplantılar düzenlemek.

Proje web sayfası, sosyal medya hesapları, basılı broşür ve diğer tanıtıcı araçlar yoluyla projenin yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Mobil uygulamanın kullanımı anlatmak ve mobil araçlara erişemeyenler için mobil içerğin bulunduğu 5 dilde rehber kitaplar hazırlamak.

Uluslararası öğrencilerin eğitimsel ve sosyal uyumu ile ilgili görseller / kısa filmler üremek.

Ortak STK’lar, ilgili kurum ve kuruluşlarla üretilen fikri çıktıları yaygınlaştırmak.

Çalıştaylar aracılığıyla uluslararası öğrencilerin sorunları ve önerileri hakkında bilgi toplyarak projenin sürdürülebilirliğini sağlamak.

Proje çıktılarının uluslararası yaygınlaştırma çalışmalarının yapmak.

Dezavantajlı uluslararası öğrencileri proje faaliyetlerine dahil ederek kapsayıcılık ilkesine uymak.